Buro Zend-Uit

BZU is gericht op alle jongeren die aan hun ontwikkeling willen werken en is extra relevant voor jongeren die niet goed weten wie zij zijn, wat hun talenten zijn en wat zij hier mee kunnen in relatie tot anderen (de samenleving).

Wie inzicht krijgt in hoe zij of hij als persoon door bekenden gezien wordt, komt op het spoor van de eigen talenten. Wie zich bewuster wordt van de eigen talenten gaat zijn best doen om die te laten zien. Wie zijn talenten benut, wordt meer gewaardeerd. Wie zich gewaardeerd voelt, is meer geneigd tot constructieve oplossingen.

Voor begeleiders is het werken met BZU een manier om in korte tijd dichter bij de jongeren te komen en meer zicht te krijgen op hun talenten en kansen.

Klik hier voor de begeleidershandleiding. 

Onderzoek

Twee jaar lang hebben we de werking van BZU onderzocht. Klik hier voor het onderzoeksverslag.

Zelf werken met BZU

Ben je benieuwd naar wat BZU voor je eigen praktijk (organisatie) zou kunnen betekenen? Team BZU biedt begeleiding aan op maat.

info@burozend-uit.nl

Team BZU

In Arnhem heeft een groep jongeren het BZU programma doorlopen. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de doorontwikkeling van BZU en het onderzoek naar de werking van het programma voor de jongeren en begeleiders. Op basis van hun feedback werden programmastappen geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Stijn Sieckelinck

Hoofdonderzoeker

Met zijn achtergrond in de sociale en wijsgerige pedagogiek, initieerde en coördineerde Stijn het wetenschappelijk onderzoek.

“Als jongere ontdek je door BZU wie er voor je is, wie je zelf bent en wie je zou kunnen worden. De zoektocht naar je talenten kun je volledig in eigen hand nemen”

Stijn is hoofd van onderzoeks- lab Resilient Identities van de Vrije Universiteit Amsterdam

Luuk Wiehink

Ontwerper en ontwikkelaar 

Luuk is medebedenker van het BZU programma. Tijdens het vervolgonderzoek was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het online BZU product en het testen van prototypes in de praktijk.

“BZU is samen ontwikkeld met de doelgroep en de onderzoekers, een leerzame ontwerpstudie naar de werking van dit product”

Luuk is social designer en maatschappelijk ondernemer

Melvin Kolf

Jongerenwerker

Melvin was verantwoordelijk voor de uitvoering van BZU met de jongeren. Hij gaf feedback op het proces en beschreef interventies voor het onderzoek.

“BZU biedt mij de kans om sneller een betekenisvolle relatie op te bouwen met de jongeren en de talenten van deze jongeren te herkennen" 

Melvin is medeoprichter en jongerenwerker bij Presikhaaf University Arnhem

Tarik Hamdiui 

Jongerenwerker

Tarik was verantwoordelijk voor de uitvoering van BZU met de jongeren. Hij droeg bij aan het toepasbaar maken van de interventies voor andere jongerenwerkers.

“Door BZU weet ik beter wat mijn jongeren willen, kunnen en denken. Het brengt mij dichter bij mijn jongeren en hen dichter bij zichzelf”

Tarik is jongerenwerker in Arnhem en sociaal ondernemer

Paul Gofferjé Jr.

Proces en bouwopzichter 

In 2016 coördineerde Paul het onderzoekprogramma RRII, waarin BZU tot stand kwam. Tijdens het vervolgonderzoek naar de werking van het online BZU product, was hij proces en bouwopzichter. 

“Mooi dat jongeren en jongerenwerkers het BZU product ook echt gebruiken in hun praktijk en een eer om er aan te hebben bijgedragen”

Paul is social designer van Gamechangers Studio NL en coördinator van No Academy

Fleur Madou Jager

Eindredacteur 

Fleur speelde een rol bij de ontwikkeling en monitoring van het online BZU product. Ze was verantwoordelijk voor de filmpjes, handleiding en teksten voor de BZU website.

“Het was bijzonder om meer inzicht te krijgen in de kunde van jongerenwerkers en een vorm te zoeken voor het overdragen van hun kennis”

Projectmedewerker bij
No Academy

Maike Kooijmans

Onderzoeker

Maike heeft het actie-onderzoek mede ontworpen en uitgevoerd. Ze was coördinator van de werkplaatssessies met de jongerenwerkers. 

“Als onderzoeker kreeg ik een inkijkje in de binnenwereld van jongeren, die op zoek zijn naar wie zij zijn en wat ze willen met hun leven”

Lector Opvoeden voor de Toekomst bij Fontys Hogeschool Pedagogiek

Sylvia Wernaart-Sanders

Onderzoeker

Sylvia nam deel aan de werkplaats sessies en analyse van de data verzameling. Ze leverde een bijdrage aan het schrijven van de rapportage.

“De gesprekken met jongerenwerkers waren zeer waardevol. BZU is een bijzonder project, waarbij ik als onderzoeker de kans kreeg om rijke data te analyseren”

Docent Opvoeden voor de Toekomst bij Fontys Hogeschool Pedagogiek

Als extern social designer heeft Lucy van Dorst bijgedragen aan de vormtaal van de BZU website.

BZU Handleiding begeleiders 

Bijlage 1 Talentenformulieren 

Bijlage 2 Interviewvragen

Bijlage 3 Pop-up studio

Bijlage 4 Intro script

Bijlage 5 Tutorial storyboard

De basis voor Buro Zend-Uit werd gelegde tijdens het programma Radical Reframing Identiteit en Integratie (RRII) van opleiding No Academy, met behulp van het Frame Innovation model van Kees Dorst. 

In 2017 ontving onderzoeker Stijn Sieckelinck subsiedie vanuit de NWA-Startimpuls. Hiermee heeft ons onderzoeksteam BZU doorontwikkeld en twee jaar lang de werking van het programma voor jongeren en jongerenwerkers onderzocht.